Başkan
Prof. Dr. Ramazan İdilman
2. Başkan
Prof. Dr. Zeki Karasu
Genel Sekreter
Prof. Dr. Fulya Günşar
Sayman ve A. Sekreteri
Prof. Dr. Murat Akyıldız
Üye
Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
Üye
Prof. Dr. Ulus S. Akarca
Üye
Prof. Dr. Fatih Beşışık
Üye
Prof. Dr. Ömer Topalak
Üye
Prof. Dr. İbrahim Hatemi
Üye
Prof. Dr. Mehmet Koruk
Üye
Prof. Dr. Atilla Ökten
Üye
Prof. Dr. Nurdan Tözün
Üye
Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci