13. Genel Kurul Toplantısı

Sayın Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Üyeleri,

Siz değerli üyelerimizin katılımı ile 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Antalya Belek’de, 11. Ulusal Hepatoloji Kongresi sırasında, derneğimizin 13. Genel Kurul Toplantısını başarı ile gerçekleştirdik. Daha önceden yapılan tüzük değişikliği nedeniyle derneğimizin Genel Kurul Toplantısı ilk defa Ulusal Kongremiz sırasında yapıldı. Genel Kurula katılan siz üyelerimizin iradesi sonucunda derneğimizin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri belirlendi.  Genel Kurula katılıp derneğimizin kurulların belirlenmesine katkı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz.

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin 18 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı ilk toplantıda oybirliği ile belirlenen görev dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ramazan İdilman

İkinci Başkan: Prof. Dr. Zeki Karasu

Genel Sekreter: Prof. Dr. Fulya Günşar

Sayman ve A. Sekreteri: Prof. Dr. Murat Akyıldız

Üye: Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu

Üye: Prof. Dr. Ulus S. Akarca

Üye: Prof. Dr. Fatih Beşışık

Yönetim Kurulu olarak, yeni dönemde siz üyelerimizin öneri ve katkıları doğrultusunda ulusal ve uluslararası hepatoloji bilimine önemli katkılar sağlayacağımız inancındayız.

Prof. Dr. Ramazan İdilman
TKAD Yönetim Kurulu adına