Tel : 0212 244 30 71 - 0212 234 19 60
tasl@tasl.org.tr

Sayın Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Üyeleri,

Siz değerli üyelerimizin katılımı ile 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Antalya Belek’de, 11. Ulusal Hepatoloji Kongresi sırasında, derneğimizin 13. Genel Kurul Toplantısını başarı ile gerçekleştirdik. Daha önceden yapılan tüzük değişikliği nedeniyle derneğimizin Genel Kurul Toplantısı ilk defa Ulusal Kongremiz sırasında yapıldı. Genel Kurula katılan siz üyelerimizin iradesi sonucunda derneğimizin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri belirlendi.  Genel Kurula katılıp derneğimizin kurulların belirlenmesine katkı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz.

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin 18 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı ilk toplantıda oybirliği ile belirlenen görev dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ramazan İdilman

İkinci Başkan: Prof. Dr. Zeki Karasu

Genel Sekreter: Prof. Dr. Fulya Günşar

Sayman ve A. Sekreteri: Prof. Dr. Murat Akyıldız

Üye: Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu

Üye: Prof. Dr. Ulus S. Akarca

Üye: Prof. Dr. Fatih Beşışık

Yönetim Kurulu olarak, yeni dönemde siz üyelerimizin öneri ve katkıları doğrultusunda ulusal ve uluslararası hepatoloji bilimine önemli katkılar sağlayacağımız inancındayız.

Prof. Dr. Ramazan İdilman
TKAD Yönetim Kurulu adına
GENEL KURUL İLANI
TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (TKAD)
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 13.Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü 17.30-20.00 saatleri arasında 11. Ulusal Hepatoloji Kongresinin yapılacağı Kaya Palazzo Oteli Kongre Merkezi, Belek, Antalya adresinde, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü, yine 17.30-20.00 saatleri arasında aynı adreste aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır. Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
TKAD Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama,
2-Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4-Gündemin Sunulması
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Durum Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması,
7-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
8. Tüzük değişikliği önerisinin görüşülmesi ve oylanması

Devamını okumak için tıklayınız.


Değerli üyelerimiz;

28 Temmuz 2016 Dünya Hepatit Günü dolayısıyla Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından basın kuruluşlarına gönderilen bülten aşağıdadır.

Logo-001

 

DÜNYA HEPATİT GÜNÜ
28 Temmuz 2016

 

HEPATİT B VE C TAŞIDIĞI HALDE PEK AZIMIZ BUNU BİLİYOR!
Türkiye’de viral hepatitler (hepatit A, B, C, D ve E) karaciğer hastalıklarının en önde gelen sebepleridir. Bunlardan hepatit B, C ve D kronik karaciğer hastalıklarına yol açtıkları için toplum sağlığını sürekli tehdit ederler ve maddi-manevi büyük bir yük oluştururlar. Öte yandan ülkemizde Hepatit B ve C virüsü taşıyanların ancak %11’i virüs ile infekte olduğundan haberdardır. Karaciğer hastası olduğunu bilmeyen bu kişilerdeki sessiz ve sinsi seyir, ilerde daha ciddi bir karaciğer hastalığı gelişince ancak problemin farkedilebilmesi sonucunu doğurmaktadır. Aşılama ile Hepatit A ve B’ye karşı en etkili korunma sağlanmış olur. Halen HBV, HDV ve HCV ile infekte vakaların tanınması, hem erken dönemde bunların tedavilerinin yapılabilmesi hem de etrafları için bulaş kaynağı olmalarının önlenmesini sağlayacaktır.

Devamını okumak için tıklayınız.

Değerli üyelerimiz;

Öte yandan yine web sayfamızda “vaka tartışması forumu bölümü oluşturuldu. Standart bir format üzerinden vakalar sisteme yüklenecek ve üyelerimiz tarafından tartışılacak. Tartışmalı vakalar hakkında herkesin fikrini almak elbette amaçlarımızın başında geliyor. Yanısıra güzel, orijinal ve ilginç bulduğunuz, dolayısıyla duyurmak istediğiniz vakaları da buraya yükleyebileceksiniz…Hareket olur, bu soğuk geçen kış günlerinde içimiz ısınır biraz…Hepinize kolay gelsin…
Selam ve sevgilerimizle…

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Değerli Üyeleri;

Globalleşmenin hayatın her alanını kapsadığı son zamanlarda, hem uluslararası bilimsel organizasyonlarla entegrasyon, hem de buralarda iyi temsiliyet büyük önem arzetmektedir. TKAD olarak yurtdışı ilişkilerimizin odak noktası EASL’dır. EASL ile ilişkilerimizin daha da geliştirilebilmesi ve ülkemizin bu bilimsel arenada prestijini yükseltmek için, yıllık EASL kongrelerinde sunulan bildirilerin sayıca artmasının yanısıra, EASL üyelerimizin de çoğalması gerekmektedir. Halen ülkemizden aktif EASL üyesi olan meslekdaşlarımızın sayısı, ancak 30 civarındadır. EASL üyesi olduğunuzda hem EASL’ın düzenlediği tüm toplantılara indirimli ücretlerle kayıt yaptırmak, hem de web sayfası üzerinden ücretsiz olarak Journal of Hepatology ve karaciğer hastalıkları ile ilgili hemen tüm konularda düzenlenen toplantıların konuşma ve slayt sunumlarına ulaşmak mümkün hale geliyor. Üyelerimizin aynı zamanda EASL’a da üye olmanız en büyük temennilerimizden birisidir. EASL’ın web sayfasını www.easl.eu adresinden ziyaret edebilirsiniz.
TKAD yönetim kurulu olarak hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyor, başarılar diliyoruz.
Prof.Dr.Sabahattin Kaymakoğlu
TKAD Başkanı